top of page
  • Снимка на автораDimitar Popov

Значение на пчелите и пчелните продукти за животните и хората

Актуализирано: 14.05.2023 г.

Значение на пчелите и пчелните продукти за  животните и хората

Пчелите и пчеларството носят ползи за човешкото съществуване в почти всяка страна на земята. Медът и другите продукти, получени от пчелите, отдавна са известни на всяко общество. Пчелните видове, тяхното използване и пчеларски практики варират значително в различните региони. В много части на света все още се получават значителни количества мед чрез разграбване на диви пчелни семейства, докато в други - пчеларството се практикува от висококвалифицирани специалисти. В Европа пчеларството е древна традиция и пчелите се отглеждат от няколко хилядолетия. Пчелите са изключително важни за околната среда: те поддържат биоразнообразието чрез опрашване на широк спектър от култури и диви растения. Те допринасят пряко за благополучието на човека, като произвеждат мед и друга храна, както и хранителни добавки като прашец, восък за преработка на храни, прополис за хранителната индустрия и пчелно млечице като хранителна добавка или съставка. Организацията на обединените нации за храни и земеделие (FAO) изчислява, че от 100-те растителни вида, които осигуряват 90% от храната в света, 71 са опрашвани от пчели. Съществуването на повечето растения, отглеждани в Европейския съюз, зависи от опрашването от насекоми. Годишната парична стойност на опрашването се изчислява на стотици милиарди евро. Замърсяването е основна заплаха за поддържането на биологичното разнообразие. Аристотел нарече меда „нектар на боговете“. През вековете медът, пчелният прашец, прополисът и пчелното млечице са били ценени като храна и лекарство. Днес науката потвърждава мъдростта на дедите ни. Значение на пчелите и пчелните продукти за животните и хоратаАвтори: APIHEALTH ПАРТНЬОРСТВО ❖ Agroinštitút Nitra, štátny podnik ❖ Asociación para el desarrollo rural de la campiña de Jerez ❖ Canakkale Onsekiz Mart Universitesi ❖ CPIP - Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta ❖ Инфоцентър ЕООД ❖ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ❖ Stowarzyszenie ARID

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page